Objetivos (eu.)

PROIEKTUAREN HELBURU OROKORRA


Adostasun-dokumentuak (“Policy reports”) egitea, Sarean parte hartzen duten ikerketa-proiektuen barruan eskuratutako ezagutzatik abiatuta, aurrerapen teknozientifikoen dimentsio etiko, juridiko eta sozialei aurre egin ahal izateko, nazioarteko, Europar Batasuneko eta estatu kideetako pandemien aurkako borrokan.

Horretarako, diziplina arteko lankidetza-sare bat sortuko da, diziplina eta atxikipen desberdinetako profesionalez osatua.


PROIEKTUAREN HELBURU ZEHATZAK


Arazo horiei buruzko eztabaida-foroak sortzea, irauteko asmoz.

Gabezia horiei erantzuteko adostasun-proposamenak egitea.

Sarea eta adostutako proposamenak sakabanatzea.

On line baliabideen web plataforma iraunkor bat sortzea open access.